Tillbaka

Vällingklocka.

På flera storjordbruk i trakten finns nedanstående utsmyckningar som kallas vällingklocka.
Tidigare namn var också matklocka och arbetsklocka.Skämt eller ök-namnet vällingklocka
blev med tiden det mest använda troligen beroende på att maten som serverades ofta bestod av välling och sill.

När klockor började användas för att meddela tider för arbete och måltider är ej klarlagt.Bland de tidigaste omnämningarna av att genom ringning av något slag kalla till måltider är Vadstena klosterregler från medeltiden.Från 1600-talet blev vällingklockor mer vanliga. De fanns på stora gårdar och här användes klockringningen till att meddela måltiderna samt arbetets början och slut.Vidare användes signalen vid bränder och olyckor.På många platser speciellt i södra Sverige gav klockans ljud upphov till folklig diktning. Nästan varje klocka har sin rytm beroende på olika ringningsteknik.Olika signaler användes på närbelägna gårdar så att gårdens egen personal kunnde känna igen den egna vällingklockan.Detta gav upphov till olika ramsormed enkel och entonig melodi.Den mest kända ramsan är:


Slag : 1 2 3
Blå väll ling

1 2 3
å sur sill

1 2 3
bäl hung ar

1 2 3
kom nu ing

Ursprungligen placerades klockorna på huvudbyggnaden men senare flyttades klockorna
till någon uthusbyggnad som på bilderna ovan.Under 1700-talet ökade antalet välling-
klockor kraftigt i Sverige.Orsaken till detta kan vara de rationaliseringar som genomfördes
tex säteribildningar runtom i landet.Klockorna användes då till en bättre reglering av arbets-
tiden.
Som ett exempel på arbetstiden på gårdarna kring år 1800: under sommartiden börjar arbetet
kl 5,00 , 8,00-8,30 är avbrott för morgonvard , middag mellan 13,00-14,00 ,arbetet slutade vid solnedgången.Från vår till höst tillkom kvällsvard på 30 min

Vidare visade innehavet av en vällingklocka en karaktär av storgård och var en statussymbol.Eftersom allt fler personer inom jordbruken skaffade sig fickur minskade behovet av vällingklockor.Först under 1900-talets början började vällingklockorna tas ur bruk.På senare tid har intresset för vällingklockor åter ökat.Numera nytillverkas malmklockor i gammal stil samtidigt som många vällingklockor renoveras.Vällingklockan har nu på många platser blivit ett föremål i gårdarnas kulturhistoria.

Vår vällingklocka blev klar under våren 2006. Jag lyckades få tag på en stor malmklocka som jag sedan lämnade in för polering. Resultatet blev strålande, och bygget av stapel med klocka pryder helt klart sin plats och passar in perfekt i den övriga miljön här på Solhem.

Tillbaka upp